TOP
Logo Kystskogbruket

Lenker til fylkeskommunene:

Fylkesmannen
Du er her: Forside/Nyheter/Forsvarer sitkagrana.

Forsvarer sitkagrana.

Vellykket sitkagranplantinger har god kvalitet, høy andel sagtømmer og gir god lønnsomhet. Sitka som leplanting er ikke ordinært skogbruk.

Denne nyheten ble publisert av: Torgunn Sollid Publisert dato: 11.03.2015

Adresseavisen hadde i forrige uke et oppslag om den kjente reiselivsgrunderen Roar Svenning sin kamp for å bekjempe sitkagrana på Stokkøya. Her forteller Svenning hvordan sitkagrana forandrer kystlandskapet, og at hogsten så langt har kostet Svenning mer enn sitkaen gir i inntjening – en pris han derimot betaler for å bli kvitt treet. Svenning har også fått støtte fra FM i Sør-Trøndelag for å bekjempe videre spredning av sitka, i tillegg til bruk av private midler.

Næringspolitisk sjef i Allskog, Anna Cesilie Brustad Moe, tar i dagens Adresseavis sitkagrana i forsvar. Svennings historie handler ikke om ordinær hogst, men fjerning av en mislykket sikaplanting. Det bekymrer Allskog at det formidles et inntrykk av at skogbruk ikke gir inntekt.

- Bruk av sitka og andre optimale treslag langs kysten gir svært god produksjon. En generell hogst i ordinært skogbruk på Fosen på 1000 kubikk tømmer, gir en inntekt på kroner 150 000 for skogeier, sier Brustad Moe.

Hun understreker også at det i Norge drives et moderne skogbruk, hvor miljøkrav som ivaretar biologisk mangfold og truede naturtyper ivaretas.

Les hele saken i Adresseavisen her