TOP
Logo Kystskogbruket

Lenker til fylkeskommunene:

Fylkesmannen
Du er her: Forside/Nyheter/Klimatiltakene står i kø

Klimatiltakene står i kø

Norsk skognæring ser med forventning frem til forslag til statsbudsjett som legges fra 8. oktober. Dersom målet er å dreie innsatsen mot konkrete nasjonale tiltak som kan gi utslippsreduksjoner og industrielle muligheter nasjonalt, har norsk skognæring tiltak som står i kø, skriver adm.dir. i Norges Skogeierforbund, Erik Lahnstein i sin kronikk i Nationen.

Denne nyheten ble publisert av: Torgunn Sollid Publisert dato: 07.10.2014

«For norsk skognæring er et forsterket fokus på nasjonale tiltak godt nytt, for hos oss venter en rekke tiltak i kø på å bli realisert.» Det sier adm.dir. i Norges Skogeierforbund Erik Lahnstein i sin kronikk i Nationen 7.oktober.

Her påpeker Lahnstein hvordan regjeringsrepresentanter de siste ukene har vært opptatt av å redusere forventningene til regjeringens klimapolitikk. Med tanke at Høyre i opposisjon var svært tydelige at den forrige regjeringen hadde for svake ambisjoner i klimapolitikken og at en større del ab klimatiltakene måtte gjennomføres nasjonalt, er det ikke overraskende at mange har vært skuffet.

Klima- og miljøvernminister Sundtoft har imidlertid presisert at hun har ønsket å komme med en realitetsorientering slikk at kreftene kan brukes til å diskutere tiltakene som gjennomføres. Regjeringens innsatsvilje skal det ikke stå : «Vi vil gjøre alt det vi kan for å målet» om å redusere de nasjonale utslippene med 8 millioner tonnCO2-ekvivalenterinnen 2020, uttalte Sundtoft sammen med statsministeren i Dagsnytt18 NRK.

Norsk skognæring ser med forventning frem til forslag til statsbudsjett som legges fra 8. oktober. Dersom målet er å dreie innsatsen mot konkrete nasjonale tiltak som kan gi utslippsreduksjoner og industrielle muligheter nasjonalt, har norsk skognæring tiltak som står i , skriver Lahnstein.

Les hele kronikken her.