TOP
Logo Kystskogbruket

Lenker til fylkeskommunene:

Fylkesmannen
Du er her: Forside/Nyheter/Markering av FNs internasjonale skogår i Trondheim

Markering av FNs internasjonale skogår i Trondheim

Fylkesvaraordfører Arne Braut fokuserte skogens store betydning internasjonalt, nasjonalt og for Trøndelag.

Denne nyheten ble publisert av: Torgunn Sollid Publisert dato: 10.05.2011

Fylkesvaraordfører Arne Braut, Sør-Trøndelag  viste i sin hilsningstale til at man gjennom FNs internasjonale skogår ønsker å sette fokus på skogens mangesidig betydning; for folket, for biologisk mangfold, som kilde til mat og medisiner, for rent vann og ikke minst for klima og miljø.

 Samtidig er skogen svært sårbar for konsekvensene av et varmere klima. Mer enn 1.6 milliarder mennesker er direkte avhengig av det skogen gir dem av mat og andre produkter for å overleve en tøff hverdag.

 Skogen er dessuten et reservoar for biologisk mangfold. Det er grunnleggende viktig å sikre det biologiske mangfoldet, men det vil bli umulig å oppnå uten at vi også løser klimautfordringen som er den største trusselen mot alt liv.

 Arne Braut oppsummerte på følgende vis:

  • Skogen er en fornybar ressurs

  • Skogeieren forvalter en verdifull ressurs og jobber på parti med fotosyntesen! Fotosyntesen er nøkkelen til og grunnlaget for vårt framtidige samfunn basert på fornybar ressursbruk

  • Viktig med tett samarbeid med fagkompetansen på forskjellige områder bl.a. hos fylkesmannen

  • Kampen om virkelighetsoppfatningen rundt aktivt skogbruk er hard, og forvaltningstanken diskuteres stadig og spesielt hos natur- og miljøorganisasjoner. Dette er viktige diskusjoner som må være helhetlig og basert på fakta og kunnskap.

  • Forsterke den skogpolitiske virkemiddelbruken mot bærekraftig forvaltning og tiltak som bidrar til økte klimagevinster

  • Styrke miljøhensynene i skogbruket slik at uttaket av biomasse fra skog kan økes samtidig som det biologiske mangfold ivaretas.

Skogdagen ble gjennomført ved Jonsvannet hos skogeier Martin Jenssen. Om lag 40 personer deltok med deltakere fra Skognæringa i Trøndelag, Kystskogbruket , FN sambandet  og en bra delegasjon fra Sund Folkehøgskole. Tiltaket var et samarbeid mellom Skognæringa i Trøndelag og Fylkesmannen i Sør-Trøndelag. 

Skogselskapet i Trøndelag og representanter for Nidaros skognettverk la godt til rette med det praktiske, slik at dette ble en veldig fin markering av skogåret.

På bildet ser vi fylkesvaraordfører Arne Braut planter skog for framtiden.