TOP
Logo Kystskogbruket

Lenker til fylkeskommunene:

Fylkesmannen
Du er her: Forside/Nyheter/Skogpris til Mathias Sellæg

Skogpris til Mathias Sellæg

Skognæringa i Trøndelag tildelte historiens første skogpris til Mathias Sellæg. Spesielt framheves hans sentrale rolle ved etablering og utvikling av Skognæringa i Trøndelag og Kystskogbruket.

Denne nyheten ble publisert av: Torgunn Sollid Publisert dato: 29.04.2011

Mathias Sellæg er tildeltprisen for sin store innsats og engasjement for skogsaken og skognæringa gjennom mange år. Spesielt framheves hans rolle ved etablering og utvikling av forumet Skognæringa i Trøndelag og Kystskogbruket.

Sellæg har hatt en tydelig røst i den skogpolitiske debatten i mange år. I begrunnelsen framheves hans fagkompetanse,strategiske evner og den tilliten som har gjort det mulig å bygge disse nettverkene og samtidig samarbeide med politikere på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå. Gjennom arbeidet i Skognæringa i Trøndelag og Kystskogbruket har han bidratt til å løfte nasjonal skogpolitikk.

Skogprisen for 2011 ble delt ut under årsmøtet for forumet Skognæringa i Trøndelag 28.april i Trondheim. Prisen består av diplom, gave og en pengesum som skal gå til tiltak som fremmer skognæringas sak. Et tiltak som prisvinneren avgjør.

BILDET: I midten prismottaker Mathias Sellæg. Rundt står juryen fra venstre Anna Cecile Brustad Moe, ALLSKOG, Trond Svanøe-Hafstad, SBSKOG, Svein Aurstad, Norske Skog Skogn, Gisle Tronstad, Inn Tre og Kjersti Kinderås, Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, Landbruksavdelingen.