TOP
Logo Kystskogbruket

Lenker til fylkeskommunene:

Fylkesmannen
Du er her: Forside/Nyheter/Fokus på kommunikasjon i skogforum Nidaros

Fokus på kommunikasjon i skogforum Nidaros

Vi ønsker å markere overfor lokalpolitikerne at skogen har stor betydning også i framtida.

Denne nyheten ble publisert av: Torgunn Sollid Publisert dato: 01.04.2011

Tirsdag 29. mars var representanter for Nidaros Skogforum samla til nettverkssamling i Selbu. Det er tatt høyde for at det er valgår , og Nidaros ønsker derfor å markere overfor lokalpolitikerne skogens viktige betydning også i framtida.

Vi vil fortelle hvor viktig det er at vi samarbeider gjennom nettverk, men også få fram den enkelte kommunens utfordringer sa lederen for Nidaros Skogforum, skogansvarlig Jan Erik Marstad i Selbu.

Nettverkssamlingen var en dugnad for å komme fram til en felles mal for en presentasjon, som også gir rom for å legge inn lokale målsettinger.

Skognæringa i Trøndelag v/ Mathias Sellæg. LENSA v/ fylkesskogsjef Tor Morten Solem og Innherred Skognettverk v/ prosjektleder Torgunn Solid var invitert til å innlede, og sette det hele i et perspektiv.

Deretter ble det lagt opp til gruppearbeid hvor budskap var det sentrale tema. Gruppearbeidet blir tatt videre og bearbeidet av styret i forumet med tanke på en felles presentasjon som kan benyttes.

Nidaros Skogforum dekker området Tydal, Selbu, Malvik, Trondheim og Klæbu i Sør-Trøndelag og Stjørdal og Meråker kommuner i Nord-Trøndelag.

LENSA er et samarbeid mellom skogeiere, Allskog BA, skogindustri, kommunal skogforvaltning, Sør-Trøndelag Fylkeskommune, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Kystskogbruket og Skognæringa i Trøndelag. Samarbeidet omfatter fem regioner og 26 kommuner. Hver region har sin lokale pådriver.