TOP
Logo Kystskogbruket

Lenker til fylkeskommunene:

Fylkesmannen
Du er her: Forside/Nyheter/Hjorten tar knekken på grana i Meldal

Hjorten tar knekken på grana i Meldal

Vinterbestanden av hjort har økt mye de siste vintrene i Meldal. Nå gjør den lokalt ubotelig skade på granskogen.

Denne nyheten ble publisert av: Torgunn Sollid Publisert dato: 17.03.2011

At bestanden av hjort er økende i innlandet, er godt kjent. Hjortens skader på skog er heller ikke nytt, men har i stor grad vært knyttet til granskog på Vestlandet. 

I Meldal er vinterbestanden av hjort nå for stor. Hjort trekker nå inn fra østlige deler av fylket der den har sitt sommeropphold. Merkeprosjekt i 17 kommuner i Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal antyder et slikt trekkmønster (www.hjortmerk.no) .

Hjorten gjør nå lokalt store skader på granplantinger gjennom barkskrelling. Stammesårene stopper næringstilgang og er inngang for råtesopp. Enkelte steder er nær alle stammene skadet og det kan være aktuelt å foreta hogst for å starte skogproduksjonen på nytt. Verst utsatt er skog i sin største tilvekstfase.

Verdiberegninger som kommunen har gjort, viser et betydelig økonomisk tap, der skogskadene utgjør mer enn 10 ganger verdien av hjorten.

Lokalt ble det i vinter gitt skadefellingstillatelse for 5 hjort. Dyra er for lengst tatt ut og havnet i pølseproduksjon. Dette bidrar til å få redusert skadene noe, men det vil uansett være aktuelt å vurdere mer omfattende tiltak for å redusere hjortebestanden.