TOP
Logo Kystskogbruket

Lenker til fylkeskommunene:

Fylkesmannen
Du er her: Forside/Nyheter/Brev til Stoltenberg

Brev til Stoltenberg

Den nystiftede Skognæringa Kyst har sendt brev til statsminister Jens Stoltenberg med oppfordring til å avvise at forslaget til Forskrift om utenlandske treslag skal gjøres gjeldende for skogbruket.

Denne nyheten ble publisert av: Torgunn Sollid Publisert dato: 28.01.2011

I brevet understreker Skognæringa Kyst de alvorlige skadevirkningene av å iverksette den meget omdiskuterte forskriften og skriver blant annet:

 ”I hele saksprosessen har det manglet en beskrivelse av hvilke faktiske trusler som foreligger nasjonalt og regionalt og det er heller ikke gjort noen form for evaluering av eksisterende forvaltning på området. Når det gjelder næringsperspektivene i bruk av utenlandske treslag finnes det ikke noe underlag for økonomiske og samfunnsmessige konsekvenser som iverksetting av forskriften vil medføre”.

 Skognæringa Kyst mener videre at skogbruksloven og plan- og bygningsloven i samvirke med naturmangfoldloven er et fullgodt lovverk for håndtering av de forhold som forskriften beskriver. Bærekraftigforskriften etter skogbruksloven inneholder allerede bestemmelser som konkret ivaretar disse kravene.

Les hele brevet her