TOP
Logo Kystskogbruket

Lenker til fylkeskommunene:

Fylkesmannen
Du er her: Forside/Nyheter/LENSAs årlige samling

LENSAs årlige samling

Det var god deltakelse fra alle de fem lokale nettverka og samarbeidende aktører. Totalt 36 deltakere viste positiv og aktivt deltakelse over de to dagene i desember.

Denne nyheten ble publisert av: Torgunn Sollid Publisert dato: 21.01.2011

Samlinga starta med en orientering om arbeidet i Kystskogbruket både om det organisatoriske ved Kirsti Haagensli, om vegprosjektet ved Helge Kårstad og om taubaneprosjektet ved Nils Olaf Kyllo.

Hovedfokus på en slik samling er imidlertid erfaringsutvekslingen mellom nettverka med bakgrunn i aktivitetsrapporter fra året 2010. Alle de fem nettverka presenterte hva som hadde hatt fokus lokalt det siste året, og etter supplerende innlegg fra regionleder Arvid Eriksen i Allskog og konsulent Hans Chr. Brede i Skogselskapet i Trøndelag om utfordringer med å skpe engasjement hos skogeiere, ble det et eget gruppearbeid med tema skogeiers engasjement. Gro Follo fra Senter for bygdeforsking bidro til å løfte diskusjonene både i forhold til innleggene og i forbindelse med gruppearbeidene. Selv om det aldri kan bli noen entydig konklusjon på hvordan skogeierne best kan stimuleres til aktivitet i egen skog vil alltid gode diskusjoner være et godt hjelpemiddel på veien mot fornuftige løsninger.

Dag to var viet faglige tema i forhold til foryngelse. Forsker Harald Kvaalen fra Skog og landskap holdt et godt og tankevekkende innlegg med overskriften: Forynging av skog med foredla plantematerial. Produksjon, økonomi. Odd Erling Ree redegjorde for de undersøkelsene han hadde gjort i Midtre Gauldal på felt utlagt til naturlig foryngelse og Trygve Øvergård fra SKI fulgte opp med temaet Naturlig foryngelse – utfordringer og anbefalte forslag. Innleggene og den etterfølgende diskusjon ga klare signaler om naturlig foryngelses begrensninger i sør-trøndersk skogbruk og de mange positive elementer som ligger i tilfredsstillende planting med foredla plantemateriale.

På bildet ser vi Pådriver Rolf Stamnestrø, Ytre Kyst orienterer om status.

Fordragene fra nettverkssamlinga i Selbu:

  Forynging av skog med foredla plantematerial - Harald Kvaalen, Skog og landskap 

  Naturlig foryngelse - Trygve Øvergård, SKI 

 Skognæringa Kyst - Kirsti Haagesli, Kystskogbruket 

 Vegprosjektet i Kystskogbruket - Helge Kårstad, Kystskogbruket 

 Taubaneprosjektet i Kystskogbruket - Nils Olaf Kyllo, Kystskogbruket

 Allskogs strategi for økt engasjement - Arvid Eriksen, Allskog BA