TOP
Logo Kystskogbruket

Lenker til fylkeskommunene:

Fylkesmannen
Du er her: Forside/Nyheter/Skogseminar og Årsmøte i Nord-Norges Skogmannsforbund 2015

Skogseminar og Årsmøte i Nord-Norges Skogmannsforbund 2015

NNSF (stiftet 1912) har i dagene 17.-19. august avholdt skogseminar og årsmøte i Harstad og omegn. Om lag 40 deltakere fra offentlig skogforvaltning, Statskog, skogeiersamvirke og Skogselskap fikk på en fin måte fremvist skog og skogbruk i Sør-Troms og med fagdiskusjoner om skogfaglige spørsmål bl.a.: skogreisingas forrentning, «sitkalaks»-skogressurser fra kysten, treslagsvalg i Troms, bioenergi, veibygging, sagbruk og varmebehandling mv.

Denne nyheten ble publisert av: Kjersti Kinderaas Publisert dato: 21.08.2015

Foto Bernt -Håvard Øyen

Bilde: Veksterlig sitkagran, Trondarnes, Harstad. Foto: Bernt-Håvard Øyen.

NNSFs skogseminar m/årsmøte arrangeres hvert 3. år og arrangementet går på rundgang mellom regionene i Nord-Norge. I år var arrangementet lagt til Harstad og omegn. Styret i NSSF fra Troms med Terje B. Dahl som «føringsoffiser» hadde gjort et meget grundig forarbeid, og kombinasjonen godt fag- og utferdsprogram, vakkert sommervær, solide faglige innlegg, og gode forstlige diskusjoner gjorde det hele til et vellykket møte.

Årsmøtet vedtok tre resolusjoner (kortform):

  1. NNSF er rede og venter utålmodig på at klimaskogplanting i praktisk målestokk igangsettes i landsdelen.
  2. NNSF ber om at forbudet mot foryngelseshogst av yngre veksterlig barskog tas inn i Skoglovens bestemmelser.
  3. NNSF ber stat, fylke, kommuner og organisasjonene i arbeidslivet om at man i lys av det «grønne skiftet» sikrer at den skogfaglige kompetanse i landsdelen ikke bygges ned, men styrkes.