TOP
Logo Kystskogbruket

Lenker til fylkeskommunene:

Fylkesmannen
Du er her: Forside/Nyheter/Nye tall viser stort behov for skogsveier

Nye tall viser stort behov for skogsveier

Det er et stort behov for nye skogsveier i skogreisingsfylkene. Hele 154 kommunar har nå planlagt fremtidige skogsveier og resultatene viser at veibygginga må firedobles i 20 år fremover.

Denne nyheten ble publisert av: Helge Kårstad Publisert dato: 27.06.2015

Skogbilvei under bygging i Fana. Bare i Hordaland er det behov for ca. 500 km nye skogsbilveier. Rapporten (innfelt) for Skogsveiprosjektet 2014 viser ferske tall for skogsveibehovet i kystskogfylkene.
Foto: Helge Kårstad

Kystskogmeldinga (2008) prioriterte infrastruktur og særlig arbeid for å få bygd mer skogsveier.
Arbeidet har m.a vært kanalisert gjennom et eget "Skogsveiprosjekt" og det er produsert 2 tidligere rapporter som ligger under "dokumenter" på nettsida www.kystskogbruket.no

Rapport for Skogsveiprosjektet 2014
Rapporten for Skogsveiproprosjekte 2014 er nå klar og viser de siste oppdaterte resultater.
154 kommunar (73%) av totalt 211 kommunar i kystskogfylka har nå planlagt fremtidige skogsveier. 

En firedobling i 20 år
For fylkene Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane, Sør Trøndelag, Nord-Trøndelag og Troms viser dokumenterte tall fra hovedplanene et gjennomsnittlig behov for en 4-dobling av den årlige skogsveibyggingen (samlet for nyanlegg og ombygging) sammenlignet med aktiviteten inntil 2012 og i 20 år fremover. Spesielt for skogreisingsfylkene viser resultatene et stort behov for nyanlegg av skogsveier. I Hordaland og Troms er det for eksempel et totalt behov for ca 500 km nye skogsbilveier.
For Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag og Troms viser resultatene i tillegg et stort behov for ombygging av skogsbilveier.
Det må presiseres at dette veibehovet ikke er noe endelig tall for fremtidig skogsveibehov i fylkene, da det ikke omfatter all produktiv skogsmark. Resultatene viser veibehovet for de viktigste skogområdene kommende 20-års periode.
I rapporten (link under) kan du lese flere tall fra de ulike fylkene. I noen fylker er arbeidet ikke ferdig, og der mangler det tall.

Annen nytte av skogsveien
I skogreisingsfylkene er det søkt veiløsninger som primært utløser tømmer fra skogreisingen. I Trøndelagsfylkene er det primært søkt veiløsninger i områder uten tidligere skogsveidekning og samtidig der det er behov for ombygging til en bedre veistandard. En skogsvei har flere funksjoner i tillegg til å få frem skog eller skogsvirke som er avvirket. Dette gjelder arbeid ved skjøtsel av skogen (planting, rydding, tynning, gjødsling), tilsyn med skogen, tilkomst til jaktområder, samfunnsberedskap, friluftsliv og sportsaktiviteter.

Her kan du lese hele rapporten for Skogsveiprosjektet 2014