TOP
Logo Kystskogbruket

Lenker til fylkeskommunene:

Fylkesmannen
Du er her: Forside/Nyheter/Skognæringa – i posisjon for vekst

Skognæringa – i posisjon for vekst

Skognæringa i Trøndelag ønsker å rette et vesentlig sterkere fokus på å rigge bransjen som ei framtidsrettet næring, med innovasjon, kompetanseutvikling og økt verdiskaping i klyngen som førsteprioritet. Dette er tema på skognæringskonferansen 16. april i Namsos. Landbruks- og matminister Silvi Listhaug kommer på konferansen.

Denne nyheten ble publisert av: Kjersti Kinderaas Publisert dato: 13.04.2015

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug kommer på konferansen
Tittelen på hennes foredrag er «Det grønne skiftet - skognæringa i posisjon for vekst». Statsråden uttalte tidligere i år: «Denne regjeringen ser et stort potensial i skog- og trenæringen. Det er en næring som står på egne bein og lever i en krevende internasjonal konkurranse.» Hvordan har Regjeringen tenkte å følge opp den nasjonale strategien for skog- og trenæringen SKOG22 som ble overlevert i slutten på januar?

Skognæringa i Trøndelag – økt fokus på innovasjon og verdiskaping
Skognæringa i Trøndelag har det siste året jobbet for å få opp et Arena-prosjekt. Arena er et klyngeutviklingsprogram og representerer et verktøy for næringa for å operasjonalisere og målrette en slik satsing. «Arena Skognæringa i Trøndelag» tar utgangspunkt i de vel etablerte verdikjedene i klyngen, trelast, treforedling og trebearbeidende industri. Søknad leveres den 24. april. En næring med ambisjoner!

Pådriverprosjekt Namdalen
Prosjektet har ansatt flere skogpådrivere som har hovedfokus på dirkete skogeierkontakt.
Her kan det vises til konkrete resultater!


Mer informasjon på konferansen:her

    


 


 

  

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug kommer på konferansen

Tittelen på hennes foredrag er «Det grønne skiftet - skognæringa i posisjon for vekst». Statsråden uttalte tidligere i år: «Denne regjeringen ser et stort potensial i skog- og trenæringen. Det er en næring som står på egne bein og lever i en krevende internasjonal konkurranse.»

Hvordan har Regjeringen tenkte å følge opp den nasjonale strategien for skog- og trenæringen SKOG22 som ble overlevert i slutten på januar?

 

Skognæringa i Trøndelag – økt fokus på innovasjon og verdiskaping

Skognæringa i Trøndelag ønsker nå å rette et vesentlig sterkere fokus på å rigge bransjen som ei framtidsrettet næring, med innovasjon, kompetanseutvikling og økt verdiskaping i klyngen som førsteprioritet. Med dette som grunnlag har Skognæringa i Trøndelag det siste året jobbet for å få opp et Arena-prosjekt. Arena er et klyngeutviklingsprogram og representerer et verktøy for næringa for å operasjonalisere og målrette en slik satsing. «Arena Skognæringa i Trøndelag» tar utgangspunkt i de vel etablerte verdikjedene i klyngen, trelast, treforedling og trebearbeidende industri. Søknad leveres den 24. april.

En næring med ambisjoner!

 

Pådriverprosjekt Namdalen

Prosjektet har ansatt flere skogpådrivere som har hovedfokus på dirkete skogeierkontakt.

Her kan det vises til konkrete resultater!

 

 

Mer informasjon på konferansen.