TOP
Logo Kystskogbruket

Lenker til fylkeskommunene:

Fylkesmannen
Du er her: Forside/Nyheter/Det grønne skiftet

Det grønne skiftet

Det grønne skiftet starter med enkle grep i lokalpolitikken. Å velge skogens produkter er genialt, kjapt og trygt, og ikke minst gjennomførbart overalt lokalt i Norge.

Denne nyheten ble publisert av: Torgunn Sollid Publisert dato: 31.03.2015

Dette sier ALLSKOG i sin kronikk i Trønder Avisa i dag. Vårt skogkledde, og stadig mer gjengrodde land har et unikt utgangspunkt for å skifte til grønn lokal produksjon, med kortreist virke som gir et grønt forbruk. Vi har etterspørsel etter tømmer i verdikjedene innen skog, og skogressursene for økt aktivitet står klar. Dette kan skje uten at det går ut over det biologiske mangfoldet.

Vi i skognæringa ønsker å bli brukt i kampen for et bedre klima og resultatet vvil i tillegg gi økt lokal verdiskaping!

Les hele kronikken her.