TOP
Logo Kystskogbruket

Lenker til fylkeskommunene:

Fylkesmannen
Du er her: Forside/Nyheter/Skogdag i Melhus

Skogdag i Melhus

En vellykket dag med gode diskusjoner om skogbruk. Det var konklusjonen etter gjennomført skogdag i Melhus i Sør-Trøndelag med tema tynning.

Denne nyheten ble publisert av: Torgunn Sollid Publisert dato: 06.01.2011

10. desember arrangerte skogeierlagene i Melhus, Allskog og Gauldalsnettverket skogdag på Hølonda. Temaet for dagen var tynning. Skogeierlagene i Melhus sto for servering, kaffe og noe og bite i.

Næsbø skog a/s viste de frammøtte tynning med hogstmaskin. En meget dyktig sjåfør utførte en skånsom og kvalitativt god tynning. Skogbruksleder Håvard Telebond fra Allskog hadde en sekvens om økonomien i tynningsdrifta. I dette tilfelle satt skogeier igjen med 60 kroner per kubikkmeter i fortjeneste. Pådriver Morten Lien i Gauldalsnettverket orienterte om viktigheten av ungskogpleie for å øke overskuddet i tynningsdrifter.

 Dagen var lagt opp med en vandring i bestandet. I deler av bestandet manglet utført ungskogpleie. Dette ga en god mulighet til og se forskjellen. Gauldalsnettverket er ett av fem nettverk i LENSA, som er et samarbeid mellom skogeiere, Allskog BA, skogindustri, kommunal skogforvaltning, Sør-Trøndelag Fylkeskommune, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Kystskogbruket og Skognæringa i Trøndelag. LENSA knytter skogbruket sammen og skaper aktivitet.