TOP
Logo Kystskogbruket

Lenker til fylkeskommunene:

Fylkesmannen
Du er her: Forside/Nyheter/Kystskogbruket møtte Arbeiderpartiet på Stortinget

Kystskogbruket møtte Arbeiderpartiet på Stortinget

Stortingsrepresentantene fikk en oppdatering om arbeidet i Kystskogbruket da de møtte Skognæringa Kyst og felles Fylkeskommunalt Oppfølgingsprogram. Nasjonal politikk må møte kystskogbrukets utfordringer bedre var budskapet.

Denne nyheten ble publisert av: Helge Kårstad Publisert dato: 13.02.2015

Kystskogbruket møtte engasjerte og tydelig interesserte politikere. Vi fikk en god og nyttig dialog. Flere hadde deltatt i arbeidet med Aps rapport «Woods og Norway» som ble lagt fram 2013.

Med ny Melding om kystskogbruket gis det en oppdatert analyse, en revurdering av prioriteringene og plattformen for det videre samspillet. Melding om kystskogbruket følger opp ambisjonene i SKOG22. Meldinga vil tydeliggjøre utfordringene og mulighetene for kystskogbruket og konkretisere SKOG22s forslag til løsninger. Meldinga presenteres 16. april på Stjørdal, jfr. eget oppslag.

 

Jan Ivar Rødland, leder i Skognæringa Kyst, Vestskog, Helge Kårstad, Skognæringa Kyst, Kjersti Kinderås, Skognæringa Kyst, Torbjørn Frivik, styremedlem i Skognæringa Kyst, T. Frivik Taubanedrift, Alf Daniel Moen, leder i Fylkeskommunalt Oppfølgingsprogram, Ingvild Kjerkol, stortingsrepresentant fra Nord-Trøndelag, Terje Aasland, stortingsrepresentant fra Telemark, Dag Terje Andersen, stortingsrepresentant fra Vestfold, Ingrid Heggø, stortingsrepresentant fra Sogn og Fjordane. I tillegg deltok Odd Omland, stortingsrepresentant fra Vest-Agder og Tone Hansen, fra administrasjonen. (Foto: Kystskogbruket)

Jan Ivar Rødland, Ingrid Heggø, Torbjørn Frivik og Helge Kårstad i Stortingssalen. (Foto: Kystskogbruket)