TOP
Logo Kystskogbruket

Lenker til fylkeskommunene:

Fylkesmannen
Du er her: Forside/Nyheter/Regionmøter om tømmerkaier

Regionmøter om tømmerkaier

Kanskje dette er noe for deg ? Denne våren blir det arrangert Regionmøter med tema tømmerkaier i Mandal, Sogndal, Namsos og Lenvik. Målet med Regionmøtene er å bidra til til økt kunnskap om sjøtransport av skogsvirke, å gi informasjon til søkere av offentlige investeringstilskudd og samtidig orientere om pågående byggeprosjekter.

Denne nyheten ble publisert av: Helge Kårstad Publisert dato: 01.02.2015

Namsos er stedet for Regionmøte om tømmerkaier 13 april.
Sentrale personer i forbindelse med utbygging av Kiskaia i Namsos, f.v. havnesjef Kjell Morten Hågensen, rådgiver Håvard Vannebo og leder for Namsos bydrift Nils Hallvard Brørs. Utbygging av denne tømmerkaien er i oppstartfasen og skal være ferdig i løpet av året.
Foto: Helge Kårstad

Målgruppen for Regionmøtene er kaieiere (de som har søkt om statlige tilskudd og de som er nye søkere), skogeiere, virkeskjøpere av skogsvirke, transportører på land og til vanns, meglere av tømmertransport, planleggere og konsulenter i tilknytning til utbygging av tømmerkaier, anleggsentreprenører, skogfunksjonærer i kommuner og fylke, politikere og andre interesserte.
Programmet vil bestå av korte innlegg fra kaieier (e), kommune, fylke, fylkeskommune, Landbruksdirektoratet, Kystskogbruket og andre representanter fra skognæringen

Møtene blir arrangert:
Mandal 16 mars, kl.10-16
Sogndal, Kaupanger 23 mars, kl.10-16
Namsos 13 april, kl.10-16
Lenvik 15 april,kl 10-16

Påmelding for alle steder innen fredag 7 mars til:
Helge Kårstad, helge@kystskogbruket.no eller ring mobil 48020261.

Alle interesserte er Velkommen !
Et mer detaljert program vil bli sendt til de som melder seg på.