TOP
Logo Kystskogbruket

Lenker til fylkeskommunene:

Fylkesmannen
Du er her: Forside/Nyheter/Full fart i skogbruksplanleggingen i Sør-Trøndelag

Full fart i skogbruksplanleggingen i Sør-Trøndelag

Etter noen år med liten aktivitet, har det vært økende etterspørsel fra skogeierne etter skogbruksplan med miljøregistreringer. Nå har det tatt av i Sør-Trøndelag.

Denne nyheten ble publisert av: Torgunn Sollid Publisert dato: 03.11.2014

 Per i dag pågår det prosjekter i tre kommuner. I ytterligere tre kommuner inngår i disse dager avtaler om takstoppdrag. Gjennom disse prosjektene får ca. 1 600 skogeiere tilbud om skogbruksplan. Totalt omfatter dette 760 000 daa produktiv skog.

I tillegg er vi godt i gang med planleggingen av prosjekter i kystkommunene. I samarbeid med Møre og Romsdal har Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, tatt initiativ til å gjennomføre et større «kystprosjekt» i fire kommuner i Sør-Trøndelag og to kommuner i Møre og Romsdal.

Prosjektet vil bli organisert med en styringsgruppe bestående av skogeiere fra alle kommunene og en administrativ gruppe bestående av skogansvarlige, fylkesmennene og med samarbeidsprosjektet Lensa som pådriver.

 
 

Det er også etablert kommunevise prosjektgrupper. Totalt omfatter dette prosjektet ca. 1 900 skogeiere. De seks kommunene har et brutto produktivt skogareal på 750 000 daa.

Dersom organiseringen av skogbruksplanleggingen etter denne modellen fungerer tilfredsstillende, vil den bli anvendt i resten av fylket. I prosjektene skjer det et utstrakt samarbeid mellom skogeiere, kommuner og fylkesmann, med pådrivere fra Lensa-prosjektet i en sentral rolle.

Skogbruksplan blir viktig for skogbruksaktiviteten i disse kommunene og er et grunnlag for gode miljøtilpasninger. Det er videre satt i gang tiltak for å utvikle skogbruksplanlegging som arena for kompetanse- og veiledningsinnsats overfor skogeierne gjennom grendevise opplegg.

Kontaktperson: gaute.arnekleiv@fylkesmannen.no