TOP
Logo Kystskogbruket

Lenker til fylkeskommunene:

Fylkesmannen
Du er her: Forside/Nyheter/Økt kunnskap om infrastruktur i Nord-Norge

Økt kunnskap om infrastruktur i Nord-Norge

Prosjektet «Effektive verdikjeder for skogbruket i Kyst-Norge» er i gang med deltakelse fra hele verdikjeden.

Denne nyheten ble publisert av: Kjersti Kinderaas Publisert dato: 30.10.2014

                                                        Deltakerne oppstartsmøte hos SNTEF i Trondheim. Foto: Kjersti Kinderås.

Skognæringa i Nordland, Nordland fylkeskommune, Fylkesmannen i Nordland, Skognæringa Kyst og SINTEF samarbeider om prosjektet som har som hovedmål å bl.a.bidra til økt kunnskap om effektiv bruk av sjøtransport og drift av kaier tilknyttet skognæringen. Tre ulike case skal analyseres i det 3-årige prosjektet. Casene vil være knyttet til Nord-Norge, men resultatene vil ha overføringsverdi til andre deler av kysten.

Neste møte i prosjektet blir i Mosjøen og Hattfjelldal 12.-13. november.

Mer om prosjektet under nyhetssaken «Effektive verdikjer for skogbruket i Kyst-Norge»

Prosjektinformasjon på SINTEFs nettside
 

Kontaktpersoner:
Vibeke Stærkebye Nørstebø, SINTEF,  prosjektleder, mob. 99010540.                                             Kurt Jessen Johanson, Skognæringsforum Nordland, mob. 95866094.
Andreas Sletten, Fylkesmannen i Nordland, mob.48884093.