TOP
Logo Kystskogbruket

Lenker til fylkeskommunene:

Fylkesmannen
Du er her: Forside/Nyheter/Formidabel innsats frå Kystskogbruket over mange år

Formidabel innsats frå Kystskogbruket over mange år

Departementsråd Leif Forsell: Kystskogbruket har gjort ein formidabel innsats over mange år for å setje søkjelys på verdiane frå skogbruket langs kysten

Denne nyheten ble publisert av: Helge Kårstad Publisert dato: 25.10.2014

Øverst; Departementsråd Leif Forsell og fylkesskomeister Merete Larsmon
Nederst; Frå venstre Torkel Hofseth, Karin Weichert, Gro Follo, Veronika Seim Bech og Magnus Mo, alle sentrale i Kystskogbruket/ Feiosprosjektet og deltakarar på møtet i Loen

Departementsråd Leif Forsell vitja denne veka kommunane i Sogn og Fjordane i regi av Fylkesmannen si landbruksavdeling. På møtet i Loen resenterte han endringar i landbrukspolitikken og kva rolle kommunane skal ha framover. Departementsråden sa m.a. at Kystskogbruket har gjort ein formidabel innsats over mange år for å setje søkelys verdiane frå skogbruket langs kysten. Det har gjort at regjeringa i statsbudsjettet for 2015 har auka midlane til mellom anna infrastruktur i skogbruket.

Skog-koordinatorar og planbehov
Skogbruk
= skogeigarsamarbeid, sa Gro Follo, forskar og sosialantropolog frå norsk senter for Bygdeforskning, og presenterte fakta frå forsking omkring nettopp skogeigarsamarbeid. Ho understrekar at for å lukkast med langsiktig verdiskaping i skogbruket ein bringe skogfagleg kompetanse nærme skogeigaren som mogleg. Det er avgjerande med ein nøytral skogkoordinator i marknadssamanheng.
Torkel Hofseth, fylkesskogmeister i Sogn og Fjordane forklarte kvifor vestlandsliene er godt eigna til produksjon av tømmer. Det er nok nedbør og rikelig med næring. Han begrunna ein glimrande måte kvifor det er naudsynt å tenkje strategisk driftsplanleggjing, som videreutvikling av dagens skogbruksplanlegging.