TOP
Logo Kystskogbruket

Lenker til fylkeskommunene:

Fylkesmannen
Du er her: Forside/Nyheter/”Livskraftige kommuner” avsluttes

”Livskraftige kommuner” avsluttes

Programmet, som i Sør-Trøndelag omfattet 15 deltakerkommuner, har blitt koordinert av Turid Haugen i KS.

Denne nyheten ble publisert av: Torgunn Sollid Publisert dato: 02.12.2010

Den 16. og 17. november ble det arrangert en avsluttende samling for kommunene som har deltatt programmets nettverk for Klima- og energi i Sør-Trøndelag. Samlingen fant sted på Ørland Kysthotell, og representanter for kommunene fikk muligheter til å oppsummere erfaringer fra arbeidet.

Deltakerne, både politiske og administrative representanter, trakk spesielt frem nytten av det faglige påfyllet de har fått gjennom å være med i nettverket. Også den drahjelp de har hatt fra KS og andre deltakere ble trukket frem som svært positiv.

Når det gjaldt arbeid med Klima- og energi påpekte en rekke av deltakerne at dette til tider kunne være en utfordring ute i kommunene. Både mangel på tid, kompetanse og arbeidskraft har ført til at arbeidet ofte har blitt nedprioritert.

For den kommende tiden var det spesielt to ting deltakerne etterlyste: Kontinuitet i arbeidet og bedrede rammebetingelser. De fleste mente at behovet for Klima- og energinettverket fortsatt var til stede, om ikke større enn før, og etterlyste en tilsvarende arena i for tiden fremover. Samtidig var forsamlingen enstemmig i å uttrykke et ønske om bedre rammebetingelser innen området Klima- og energi, noe de så som et hovedpremiss for at dette arbeidet skal få den prioritet det fortjener.

Selv om Livskraftige kommuner nå avsluttes er det lagt opp til at KS fortsatt skal ha et fokus på Klima- og energi. Dette skal hovedsakelig skje gjennom nettportalen www.livskraftigekommuner.no, hvor kommunene får et godt verktøy for synliggjøre sitt arbeid for innbyggere og andre. Nettstedet har for øyeblikket svært få brukere, men håpet er at det skal tas i bruk i utstrakt grad over det kommende halvåret. Her har brukerne mulighet til å få innsyn i kommunenes arbeid med klima og energi, og lett finne relevant statistikk. Nettstedet skal også fungere som en portal, hvor det er samlet nyttige lenker til informasjon om klima og energi. Et annet viktig ønske med nettstedet er at kommunene skal lære fra hverandre og knytte kontakter som kan bidra positivt i arbeidet. Prosjekt BioKom i Sør-Trøndelag har bidratt aktivt i nettverket.