TOP
Logo Kystskogbruket

Lenker til fylkeskommunene:

Fylkesmannen
Du er her: Forside/Nyheter/Klimaskogprosjekt med restriksjoner

Klimaskogprosjekt med restriksjoner

Regjeringen gir 3 millioner til pilotprosjektet på klimaskog, forutsatt at "bare norske treslag kan brukes". - Politisering, hevder forsker.

Denne nyheten ble publisert av: Torgunn Sollid Publisert dato: 13.10.2014

I premissene for de 3 millionene som regjeringen har satt av til det tre-årige pilotprosjektet på klimaskog, fremgår at "bare norske treslag kan brukes". Dette bryter med vitenskapelige prinsipper, sier Norskogdirektør Gaute Nøkleholm. -Andre arter enn norsk gran kan være klimasmarte. Man kan ikke forske subjektivt fordi man frykter det objektive svaret.

 - Dette spørsmålet er blitt politisert, sier Kjell Andreassen, seniorforsker ved Norsk institutt for skog og landskap (S&L). Feltforsøk viser at sitka vokser tre til fem ganger raskere enn bjørk, og dobbelt så raskt som vanlig gran, i kyststrøk. - Det er en kolossal vekst. Sitkafelt som får stå i 75 år, vil binde 26 tonn ren CO2 per dekar, viser forskningen fra S&L.

Man gir normalt ikke premisser om ulike treslag i forskning. Vi vil gjerne undersøke de treslagene vi tror har best klimaeffekt. Så får politikerne i ettertid vekte ulike resultater og hensyn opp mot hverandre, mener Andreassen.

- Høyre i opposisjon har ønsket forsvarlig bruk av fremmede treslag. Nå setter regjeringen den grønne utviklingen på vent, sier Erik Lahnstein, administrerende direktør i Skogeierforbundet. 2015-budsjettet lover videre planting "dersom evalueringen viser at planting av skog som klimatiltak er formålstjenlig." Det er oppsiktsvekkende, sier Lahnstein FNs klimapanel har konkludert med at økt skogplanting er nødvendig for å nå klimamålene.

- Premissene for valg av treslag gir klare begrensninger for erfaringsdannelse og utprøvinger i et pilotprosjekt, sier Kirsti Haagensli i felles Fylkeskommunalt Oppfølgingsprogram i Kystskogbruket. Et pilotprosjekt bør høste erfaringer knyttet til alle sider ved etablering av klimaskog, også bruk av klimasmarte treslag, fortsetter Haagensli. I kystskogbruket er vi ikke i tvil om at utenlandske treslag kan brukes på en god måte og med svært gode resultater for klimaet.

Les hele artikkelen i Nationens fredagsavis her.