TOP
Logo Kystskogbruket

Lenker til fylkeskommunene:

Fylkesmannen
Du er her: Forside/Nyheter/Viktige innspill til ny Kystskogmelding

Viktige innspill til ny Kystskogmelding

Innspillsrunden med tre regionvise samlinger er nå gjennomført, med samling i Bergen, Trondheim og Bodø. God deltakelse av engasjerte aktører har gitt nyttige innspill.

Denne nyheten ble publisert av: Torgunn Sollid Publisert dato: 07.10.2014

Melding om kystskogbruket er under rullering. Den først meldinga som kom i 2008, har hatt stor betydning for utviklinga av den norske skogbrukspolitikken retta mot kystregionen. Meldinga skisserte viktige satsingsområder for skogbruket i regionen, og de fleste områdene har meldinga bidratt til konkrete resultater, både politisk, organisatorisk og næringsmessig.

Når Kystskogmeldinga nå rulleres, er målet utarbeide et dokument som skal skissere satsingsområder med tiltak, og gi retning i det næringspolitiske arbeidet for et samlet kystskogbruk i årene som kommer.

En forankring av meldinga blant bedriftene i verdikjedene fra skogen er viktig for en oppbygging av det næringspolitiske arbeidet for regionen. Det er disse som har «skoen på», og som kan komme med innspill som gir meldinga relevans for næringa. De regionvise samlingene har derfor vært viktig, og har først og fremst gitt et solid og godt grunnlag for det videre rulleringsarbeidet.

Innspillene fra de tre regionsamlingene vil nå bli bearbeidet videre i sekretariatet og styringsgruppen. Det blir laget en sammenstilling av innspillene som deltagerne på regionsamlingene vil få tilsendt. Det vil trolig være behov for å suppler innspillene ytterligere for å lande meldinga. Dette arbeidet vil pågå utover høsten.

En stor takk til alle som har bidratt på innspillsrundene så langt.