TOP
Logo Kystskogbruket

Lenker til fylkeskommunene:

Fylkesmannen
Du er her: Forside/Nyheter/Kystskogmeldinga rulleres - første regionmøte

Kystskogmeldinga rulleres - første regionmøte

Melding om kystskogbruket skal rulleres og vil være ferdig ved nyttår. Arbeidet skjer gjennom en bred prosess. Regionmøtet for Midt-Norge ble gjennomført sist uke på Stjørdal.

Denne nyheten ble publisert av: Kjersti Kinderaas Publisert dato: 08.09.2014

Bak Melding om Kystskogbruket (2008) står de 10 fylkeskommunene Vest-Agder, Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark. Gjennom Felles fylkeskommunalt Oppfølgingsprogram har fylkeskommunene aktivt fulgt opp tiltakene i meldinga. Arbeidet har skjedd i nært samarbeid med Skognæringa Kyst, fylkesmennene og Statens Landbruksforvaltning. Arbeidet har gitt gode resultater.

ønsker fylkeskommunene å revidere meldinga. I løpet av september gjennomføres det tre regionmøter for å samle erfaringer og innspill til den nye meldinga.

Bildet viser representanter fra Midt-Norge under gruppearbeidet. Fra v. Rune Johnsen, Kjeldstad, Roald Lysø, prosessleder Trøndelag forskning og utvikling, Trond Svanøe-Hafstad, SB Skog, Gunnar Olofson, Skog22, Ole Bakke, Allskog, Per Erik Sørås, Sør-Trøndelag fylkeskommune, Amund Saxrud, Norske Skog Skogn, og Gisle Tronstad, InnTre.                                                                               

De andre to regionmøtene gjennomføres for :

  • Nord-Norge, 16. og 17. september i Tromsø. Påmelding
  • Vestlandet og Vest-Agder, 30. september og 1. oktober i Bergen. Påmelding


Kirsti Haagenli er prosjektkoordinator for det det felles fylkeskommunale oppfølgongsarbeidet i Kystskogbruket. og leder arbeidet med rullering av meldinga.