TOP
Logo Kystskogbruket

Lenker til fylkeskommunene:

Fylkesmannen
Du er her: Forside/Nyheter/Utvalgsrapporter i SKOG22 på høring

Utvalgsrapporter i SKOG22 på høring

Som et ledd i strategiarbeidet for SKOG22 er det nedsatt fire arbeidsutvalg innenfor temaene bygg, energi, fiber og skog. Utvalgene er bredt sammensatt av aktører fra ulike næringskjeder. Frist for å gi innspill til delrapportene er 15. september.

Denne nyheten ble publisert av: Kjersti Kinderaas Publisert dato: 07.09.2014

SKOG22 er et utvalg nedsatt av regjeringen som skal utarbeide en bred og samlende strategi for forskning, utvikling, innovasjon og kunnskapsformidling innen de skogbaserte verdikjedene. En målrettet, helhetlig og koordinert nasjonal FoU-innsats skal bidra til økt konkurranseevne i de skogbaserte verdikjedene. Strategien skal også omfatte andre viktige tiltak og virkemidler av betydning for næringens konkurranseevne.For næremere informasjon om SKOG22 se her.

Her kan du lese delrapportene fra arbeidsutvalgene med link for å gi innspill. Frist for å komme med dine kommentarer til delrapportene er 15. september. Alle oppfordres til å gi innspill!