TOP
Logo Kystskogbruket

Lenker til fylkeskommunene:

Fylkesmannen
Du er her: Forside/Nyheter/Foredraga fra Fagdag om tømmertransport i Nordland

Foredraga fra Fagdag om tømmertransport i Nordland

Foredraga fra fagdagen om tømmertransport som ble gjennomført i Nordland den 28. august er lagt ut med linker under.

Denne nyheten ble publisert av: Torgunn Sollid Publisert dato: 03.09.2014

Skognæringas rammevilkår.
Kurt Jessen Johansson, leder i Skognæringsforum Nordland

Infrastrukturen i kystskogbruket
Helge Kårstad, Skognæringa Kyst

Skogsveger i Nordland
Geir Sund, Fylkesmannen i Nordland

Utfordringer for skogbruket på det offentlige vegnettet i Nordland.                                               Vegliste for Nordland
Ørjan Alm, Allskog

Hva er tømmertransport?
Anna CB Moe, ALLSKOG og Frode Moen, Transportselskapet Nord AS

Bruk og vedlikehold av veglister.
Dag Skjølaas, Norges Skogeierforbund

Hvilke veger kan skrives opp administrativt?
Kurt Solaas, seksjonsleder bru og ferjekai, Statens vegvesen

Hvilke vurderinger må Statens vegvesen gjøre?                                                                                   Arnt Å. Albertsen, senior rådgiver Veg- og transportavdelingen, Statens vegvesen

Referat fra fagfagen