TOP
Logo Kystskogbruket

Lenker til fylkeskommunene:

Fylkesmannen
Du er her: Forside/Nyheter/Nettverkspådrivere oppdateres på skogsveg

Nettverkspådrivere oppdateres på skogsveg

Gjennom et kurs i regi av Skogkurs og fylkesmennene i Nord og Sør-Trøndelag har fylkenes skogpådrivere fått ny kunnskap om skogbrukets infrastruktur.

Denne nyheten ble publisert av: Torgunn Sollid Publisert dato: 19.06.2014

Nettverkene i de to fylkene ønsker flere og bedre skogsveger som grunnlag for økt aktivitet, og rimeligere og mer miljøvennlig skogsdrift.

Nettverkspådriverne er viktige nøkkelpersoner og døråpnere og har nå gjennom et tre dagers kurs som ble avsluttet med en dag i felt, fått faglig påfyll for bedre å kunne bidra til å nå målsettingen om økt vegbygging.

Kursdeltagerne på kursets siste dag Foto: Aage Storsve