TOP
Logo Kystskogbruket

Lenker til fylkeskommunene:

Fylkesmannen
Du er her: Forside/Nyheter/Fortsatt bruk av utenlandske treslag

Fortsatt bruk av utenlandske treslag

Ny forskrift i 2012 om utsetting av utenlandske treslag til skogbruksformål, medførte søknad til Fylkesmannen for slik planting. Tallene viser at Fylkesmannen har avslått kun fem søknader på disse to årene.

Denne nyheten ble publisert av: Torgunn Sollid Publisert dato: 18.06.2014

I juli 2012 trådte en ny forskrift om utsetting av utenlandske treslag til skogbruksformål i kraft. Forskriften er hjemlet i naturmangfoldloven, og har som formål å hindre at utsetting av utenlandske treslag kan medføre uheldige følger for naturmangfoldet.

Det er Fylkesmannen som fatter vedtak som førsteinstans etter forskriften. Siden den ble innført, er det gitt 332 tillatelser til utsetting. Tolv søknader har endt med en delvis tillatelse. Kun fem har fått avslag, viser en gjennomgang Miljødirektoratet har gjort.

Hva og hvor plantes det?
 

De aller fleste søknadene gjelder juletreproduksjon. 52 vedtak regulerer utplanting til tradisjonelle skogbruksformål. 18 av disse gjelder utplanting av sitkagran som er oppført i Artsdatabankens svarteliste som inneholder vurderinger av økologisk risiko ved fremmede arter i Norge.. Det har blitt gitt 14 tillatelser og to delvis tillatelser til planting av sitkagran. To søknader om utplanting av sitkagran har blitt avslått.

Miljødirektoratet er klageinstans for utsettingssakene.Så langt er Fylkesmannens vedtak opprettholdt i tre av fire behandlede klagesaker.

Les hele saken  Miljødirektoratet.no

Foto: Edelgran BA, Aukland