TOP
Logo Kystskogbruket

Lenker til fylkeskommunene:

Fylkesmannen
Du er her: Forside/Nyheter/Treteknisk satser nå mer på tre i store byggeprosjekter

Treteknisk satser nå mer på tre i store byggeprosjekter

Interessen for bruk av tre i store byggeprosjekter øker. Treteknisk har derfor hatt økende FoU-aktivitet på dette området.

Denne nyheten ble publisert av: Mette Danielsen Publisert dato: 05.05.2017

Det økte grønne fokuset, har gjort bruk av tre i store konstruksjoner mer attraktivt. Det er derfor økt behov for kompetanse om bruk av tre. Nye måter å bruke tre i bygg på krever økt kunnskap i alle ledd, fra arkitekt til leverandører, for å få til gode løsninger. Treteknisk -som er et senter for kompetanse på produksjon, produkter, konsepter og byggemetoder, fokuserer derfor nå på å styrke kompetanse og kapasitet på dette området. Les mer om saken på www.nyteknikk.no

Denne nyheten er også lagt ut på arenaskog.no