TOP
Logo Kystskogbruket

Lenker til fylkeskommunene:

Fylkesmannen
Du er her: Forside/Nyheter/Skogsbilvegnettet i Nordland må bygges ut

Skogsbilvegnettet i Nordland må bygges ut

For nylig holdt Arve Knutsen ved Nordland fylkeskommune en interpellasjon, der fokuset var på bedret skogsdrift i Nordland ved utbygging av skogbilveger.

Denne nyheten ble publisert av: Kjersti Kinderaas Publisert dato: 03.05.2017

Nordland fylkeskommune har de siste årene hatt stort overskudd av midler til veg. Grunnen til dette er at det ikke er god nok etterspørsel etter tilskuddsmidler til vegbygging. Tilskuddet fra staten i år var derfor betydelig redusert ift. tidligere år. Men fortsatt har de 8 millioner til rådighet for nye vegprosjekt. Nordland har store skogressurser som gir gode muligheter for verdiskapning og næringsutvikling. Et dekkende skogvegnett er viktig for å få tilgang til disse ressursene. Knutsen mener et bedret veiledningsapparat med skogpådrivere vil bidra til økt interesse og motivasjon for skogdrift. Les mer om saken på Nordland fylkeskommunes nettsider.