TOP
Logo Kystskogbruket

Lenker til fylkeskommunene:

Fylkesmannen
Du er her: Forside/Nyheter/Kystskogbruket på Stortinget

Kystskogbruket på Stortinget

Kystskogbruket møtte stortingsrepresentant Morten Ørsal Johansen for å informere om mulighetene for økt verdiskaping i de skogbaserte næringene og hva som må til for å realisere potensialet i kystfylkene.

Denne nyheten ble publisert av: Kjersti Kinderaas Publisert dato: 01.05.2014

                    Representanter fra Kystskogbruket fra venstre Rune Johnsen, Kjeldstad, Per Kosberg, MM Korton Follacell AS, Kjersti Kinderås, Skognæringa Kyst, Alf Daniel Moen, leder Fylkeskommunalt Oppfølgingsprogram, Stortingsrepresentant Morten Ørsal Johansen, Kirsti Haagensli, Fylkeskommunalt Oppfølgingsprogram og Ole Bakke, Allskog.

Ørsal Johansen er FRPs landbrukspolitiske talsmann og sentral i diskusjonene om skognæringas rammebetingelser.

- Kystskogbruket har et unytta potensiale og det er mulig å realisere økt verdiskaping i de skogbaserte næringene, sa Alf Daniel Moen, leder for styringsgruppen for fylkeskommunenes Oppfølgingsprogram i Kystskogbruket. Han er som kjent initiativtakeren til Kystskogbrukssatsinga og kjenner næringa godt.

Ørsal Johansen fikk presentert konkrete tiltak som vil bidra til å øke hogstaktiviteten fra næringas representanter.

- Skogindustrien i Midt-Norge etterspør mer lokalt tømmer, men det er helt avgjørende at transportkostnadene reduseres. For hele kysten er det viktig at det satses på å videreutvikle eksisterende skogsindustrien, sikre nyskaping og videreforedling i kystskogregionen, sa Per Kosberg. Han er fabrikksjef for MM Karton FollaCell, bedriften som fikk nye eiere og starta opp igjen i fjor høst.

Det ble også viste til at skogeieren må stimuleres til å ville drive skogen sin. Den nylig framlagte rapporten fra Bygdeforskning «Fra ti til en» omhandler konkrete tiltak for eiendomsoverbyggende samarbeid.

For Kystskogbrukets representanter ble det et nyttig møte med Morten Ørsal Johansen.