TOP
Logo Kystskogbruket

Lenker til fylkeskommunene:

Fylkesmannen
Du er her: Forside/Nyheter/Feios i Vik kommmune kan visa til gode reslutat frå feltprosjekt

Feios i Vik kommmune kan visa til gode reslutat frå feltprosjekt

Feiosprosjektet i Sogn og Fjordane er eitt av fire prosjekt i regi av Kystskogbruket som har utprøving av grunneigarsamarbeid som prosjektmål.

Denne nyheten ble publisert av: Torgunn Sollid Publisert dato: 11.04.2014

Feltprosjektet har vore ein del av det nyleg avslutta femårige forskingsprosjektet "Frå ti til ein, overbyggande samarbeid for private personlege skogeigarar i kystskogbruket", utførd av Gro Follo ved Norsk senter for bygdeforsking.

Feltprosjektet kan visa til fleire gode resultat, mellom anna er det utarbeidd eit framlegg (kartdel) til Hovudplan skogsveg som skal bli ein temaplan for  kommuneplanen for Vik kommune. Planen omfattar  72 skogbruksplanar inkludert ein del enklare oversiktsplaner for dei minste eigedomane tilhøyrande Feiosbygda.

Arbeidet vert lagt merke til, og Regjeringa har opplag om Feiosprosjektet heimesida si denne veka.

Feios i Vik kommune er den bygda i Sogn og Fjordane som kan vise til verkeleg gode resultat av skogreisinga. Dette set fokus forsking og planlegging med skogeigarane i sentrum også framover.

Sjå heile saka Regjeringa,no her.