TOP
Logo Kystskogbruket

Lenker til fylkeskommunene:

Fylkesmannen
Du er her: Forside/Nyheter/Ny pådriver i Nidaros Skogforum

Ny pådriver i Nidaros Skogforum

Vidar Ingstadbjørg fra Meråker er tilsatt som ny pådriver og prosjektleder i Nidaros Skogforum etter at Borgar Østerås gikk over i jobb som skogbruksleder i Allskog.

Denne nyheten ble publisert av: Torgunn Sollid Publisert dato: 25.10.2010

Ingstadbjørg er 34 år og har en solid skogfaglig bakgrunn for jobben.  Han har i flere år drevet eget firma med ungskogpleie, hogst, planting og andre skogbruksaktiviteter. Han er også Aktivt Skogbruk instruktør i området.

Ingstadbjørg  fortsetter i prosjektet der Borgar Østerås slapp, og vil nå før snøen kommer ta en runde med oppsøkende virksomhet i Selbu. Vi gratulerer Vidar med jobben og velkommen som pådriver og prosjektleder i Nidaros Skogforum.

Nidaros skogforum er et av fem distrikt som inngår i LENSA og omfatter området Selbu, Tydal, Malvik, Trondheim og Klæbu i Sør-Trøndelag og Meråker og Stjørdal i Nord-Trøndelag.

Lensa er et samarbeid mellom skogeiere, Allskog, skogindustrien, kommunal skogforvaltning, Sør-Trøndelag Fylkeskommune , Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Skognæringa i Trøndelag og kystskogbruket. Hver region har sin lokale pådriver. 

Skogen betyr mye for miljø og klima og for verdiskaping og sysselsetting. Den er fornybar, derfor må den brukes. LENSA knytter skogbruket sammen og skaper aktivitet.