TOP
Logo Kystskogbruket

Lenker til fylkeskommunene:

Fylkesmannen
Du er her: Forside/Nyheter/Høyre i NT - Skogen tilhører framtida

Høyre i NT - Skogen tilhører framtida

Høyre i Nord-Trøndelag vedtok på sitt årsmøte i helga en årsmøte resolusjon om skognæringa. De er opptatt av klimautfordringene og å utnytte skogens potensiale til å binde mer CO2.

Denne nyheten ble publisert av: Kjersti Kinderaas Publisert dato: 17.03.2014

Nord-Trøndelag Høyre vil bruke skogen som klimatiltak gjennom:

  • Legge til rette for å øke avvirkningen av skog
  • Øke avvirkningen gjennom å gjøre det lettere å bygge skogsbilveier
  • Sette i gang klimatiltaket «Planting av skog nye arealer» i trå med forslagene i omforent rapport fra Miljødirektoratet, Skog og Landskap og Statens Landbruksforvaltning

Årsmøtet omtaler også INON (Inngrepsfrie naturområder i Norge); - Når regjeringen har varslet at begrepet INON skal bort oppfattes dette som svært gledelig for skogbruksnæringen som ser for seg mer effektiv og nødvendig uttak av skog i flere områder som i dag omfattes av dette.
 

Les resolusjonen: her