TOP
Logo Kystskogbruket

Lenker til fylkeskommunene:

Fylkesmannen
Du er her: Forside/Nyheter/Skogsentreprenører fra Finnmark besøkte Viken skog

Skogsentreprenører fra Finnmark besøkte Viken skog

Finnmark treforum arrangerte 17.-19. februar en studietur for skogsmaskinkjørere, til Viken skog. Fokuset på turen var maskinell tynning, hogstmetoder i tynning og flising til energiformål.

Denne nyheten ble publisert av: Finnmark fylke Publisert dato: 26.02.2014

Målgruppa for turen var entreprenører som driver med tynning/bioenergi/flisdrifter i Finnmark. I dag er det maskinell tynning i Pasvik, Karasjok og i Alta. Flere av disse er nokså nye i næringa og vi ønsket derfor gi et tilbud for disse slik at de får økt kompetanse i tillegg til å bli bedre kjent med kollegaer.

i Viken var det Atle Veddegjerde som hadde laget programmet for oss, og var med oss rundt i distriktet. Blant annet besøkte vi drifter i regionen der vi fikk diskutere med skogeiere og entreprenører. Vi fikk også befare et furu-tynningsforsøk fra 1903, som viste hva man får ut av bestandet med tynning kontra å la det stå urørt. Dette ga i alle fall oss fortsatt tro på at det er fornuftig å tynne furu også i Finnmark.

Vi ble også informert om Viken sin satsing på Tretorget, der de ønsker å bygge opp ny skogindustri, med utgangspunkt i industritomta til Folla industrier. Viken håper å ta en beslutning om å bygge industri her i 2014. Dette er en spennende satsing nå som næringa er preget av nedleggelser, og vitner om tro på ei framtid for skogbruket. Energiflis er den viktigste avsetningen av skogsvirke i dag i Troms og Finnmark. Derfor la vi inn et besøk på Viken sin flisterminal utenfor Hønefoss. Her fikk vi innføring i logsitikk og marked for skogsflis på Østlandet.

Totalt var det 8 entreprenører fra PasvikØst-Finnmark til NordreisaNord-Troms, som deltok. I tillegg var offentlig skogadministrasjon og grunneier Finnmarkseiendommen med.Bilde: Deltakerne foran Viken sitt hovedkontor på Hønefoss

 

Bilde: Erik Malterud, Atle Veddegjerde og Per Johnny Lyngmo diskuterer meningen med tynning.

 

Bilde: Besøk hos skogeier Arnt Langvandsbråten som driver en skogeiendom på 40 000 daa. Han tynner med Vimek bestandsgående hogstmaskin. 

Bilde: Viken sin flisingsterminal utenfor Hønefoss