TOP
Logo Kystskogbruket

Lenker til fylkeskommunene:

Fylkesmannen
Du er her: Forside/Nyheter/Ståle Kristian Johansen engasjert i sluttspurten

Ståle Kristian Johansen engasjert i sluttspurten

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag aukar no innsatsen for å få sluttført arbeidet med Hovudplanen for skogsveger og har engasjert Ståle Kristian Johansen for å bistå kommunane i sluttfasen

Denne nyheten ble publisert av: Helge Kårstad Publisert dato: 31.01.2014

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag har engasjert Ståle Kristian Johansen (bildet) for å bistå kommunane i fylket i sluttfasen med hovudplanarbeidet
Foto: Dag Okkenhaug Bævre

Fylkesskogmester Dag Okkenhaug Bævre seier arbeidet med hovudplaner (temaplaner) i Nord-Trøndelag no er inne i ein sluttfase. Tilbakemeldingane frå kommunar som har handsama hovudplanen politisk (totalt 4 langt) har vore svært positive og stadig fleire ser nytten i dette store arbeidet.
I eit ferkst oppslag  fylkesmannen si nettside skriv Okkenhaug "Hovedplanen vil da være et viktig dokument for prioritering av områder for vegbygging og vil legge til rette for en mer målrettet virkemiddelbruk. den måten sikrer vi at det er de riktige vegene som blir bygd

For å setje fart i innspurten har fylkesmannen engasjert Ståle Kristian Johansen fra Innherred skognettverk for å bistå resterande kommunar i Nord-Trøndelag i sluttfasen
Les meir her; http://fylkesmannen.no/Nord-Trondelag/Landbruk-og-mat/Nyheter-fra-Landbruk-og-mat/Hovedplan-Skogsveger/
 

Tekst; Helge Kårstad (48020261)