TOP
Logo Kystskogbruket

Lenker til fylkeskommunene:

Fylkesmannen
Du er her: Forside/Nyheter/MER TRE

MER TRE

Dugnad for økt bruk av tre i bygg og anlegg

Denne nyheten ble publisert av: Kirsti Haagensli Publisert dato: 29.11.2013

I oktober ble det gjennomført en dugnad for økt bruk av tre i Trøndelag. Dugnaden samlet
60 deltakere med representanter for offentlige bestillere, planleggere/arkitekter, rådgivende ingeniører, entreprenører/ utbyggere, skogog treindustri og FoU.

Vi samla oss om målsettingen –«Størst mulig bruk og foredling av tre i Trøndelagsregionen med basis i lokale ressurser».

Hva skal bygges i Trøndelag?. Hva kan bygges i tre?. Hva skal til for å bygge i tre?.

Oppsummert vil de viktigste tiltakene for å oppnå målsettingen være:


• Dokumentasjon på flere områder(tilgjengeliggjøring/spredning)
• Kompetansetiltak i store deler av verdikjeden
• Samarbeid/ klyngedannelse for å være konkurransedyktige
•  «Potente arenaer» som inkluderer hele verdikjeden
•  «Tredrivere»
• Se /besøke eksisterende prosjekt(studieturer)
• Tiltak knyttet til industrialisering og økt foredlingsgrad i verdikjeden
• Konkrete byggeprosjekter som er under utvikling

Det ligger en stor mulighet for Trøndelag å koble kunnskaps-arenaer med praktiske arenaer slik at kompetanse skapes.

Dugnaden ble gjennomført som en kombinasjon av inspirasjonsforedrag og gruppearbeid hvor man tok tak i hindringer og konkrete tiltak for å realisere målsettingen. Aasmund Bunkholt, TreFokus og fylkesskogsjef  Tor Morten Solem, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag sto for prosessledelsen.

Arrangørene var Innovasjon Norge, Nord- Trøndelag og Sør-Trøndelag, Fylkeskommunen i Nord- og Sør-Trøndelag, Fylkesmannen i Nord- og Sør-Trøndelag og Trondheim kommune.

 

Haukåsen barnehage, Trondheim. Foto: Trondheim kommune