TOP
Logo Kystskogbruket

Lenker til fylkeskommunene:

Fylkesmannen
Du er her: Forside/Nyheter/NorBioLab - nytt bioraffineri etableres i kystskogregionen

NorBioLab - nytt bioraffineri etableres i kystskogregionen

Norsk Bioraffineri Laboratorium (NorBioLab) skal etableres som et nasjonalt laboratorium for bioraffinering, under ledelse av Papir- og Fiberinstituttet (PFI) i Trondheim.

Denne nyheten ble publisert av: Nord-Trøndelag fylke Publisert dato: 19.11.2013

NorBioLab var med i listen over nye nasjonale forskningsinfrastrukturer som nylig ble offentliggjort av Norges Forskningsråd. Gjennom etablering av avansert forskningsverktøy skal laboratoriet bidra til å utvikle nye klima- og miljøvennlige prosesser og produkter basert skogs-, jordbruks- og marin biomasse, samt etablere verktøy som kan benyttes til å verifisere teknologiske prosesser før en videre implementering av nye prosesser.

NorBioLab skal være et nasjonalt laboratorium for bioraffinering. Dette innebærer utvikling av prosesser for bærekraftig konvertering av norsk land- og sjøbasert biomasse til nye, miljøvennlige biokjemikalier, biomaterialer og bioenergiprodukter. Laboratoriet skal være tilgjengelig for nasjonale og internasjonale interessenter. Papir- og fiberinstituttet AS (PFI) er prosjekteier, med Norges Teknisk-naturvitenskapelige Universitet (NTNU), SINTEF og Universitetet for Miljø og Biovitenskap (UMB) som sentrale samarbeidspartnere.

Les hele saken her

  Framtidas drivstoff? (Foto: Morten Stene, Nord Trøndelag Forskning og Utvikling)

Prosjektleder Karin Øyaas,  Papir- og Fiberinstituttet