TOP
Logo Kystskogbruket

Lenker til fylkeskommunene:

Fylkesmannen
Du er her: Forside/Nyheter/Bruker-diskusjon rundt «Fra ti til en» sine funn

Bruker-diskusjon rundt «Fra ti til en» sine funn

Forskningsprosjektet «Fra ti til en – eiendomsoverbyggende samarbeid for personlige skogeiere i kystskogbruket» er nå i sin sluttfase. Da involveres skogbruksaktører i kystskogbruket sterkt, og først ut er prosjektets referansegruppe.

Denne nyheten ble publisert av: Nord-Trøndelag fylke Publisert dato: 31.10.2013

  «Fra ti til en» ble initiert av Kystskogbruket i 2008. Forskningsprosjektet startet opp i 2009 med finansiering av skognæringen i Kystskogbrukets fylker, Norges forskningsråd og Forskningsmidlene over jordbruksavtalen. Gro Follo, Norsk senter for bygdeforskning, er prosjektleder. Les mer om prosjektet her: Bygdeforskning

«Fra ti til en» har sett på hva som fremmer og hemmer bruken av samarbeid over eiendomsgrensene, og hvilke nytte og omkostninger slikt samarbeid om forvaltning av skogen kan ha. Basert på forskningsfunnene skal prosjektet utlede de praktiske løsningene og skogbrukspolitiske implikasjonene. Prosjektets referansegruppe tok del i denne utledningen i sitt siste møte, og det presenteres i et kort notat. Notatet kan leses her.

Andre aktører i kystskogbruket er invitert til å diskutere «Fra ti til en» sine funn i tre regionmøter i november 2013. Bruker-diskusjonene vil bli innarbeidet i prosjektets sluttrapport. «Fra ti til en» avrundes med en sluttkonferanse i begynnelsen av 2014.

Publikasjoner fra «Fra ti til en» før sluttrapporten:
- Kartlegging av tidligere eiendomsoverbyggende samarbeid i skogbruketles.
- Første notat basert på data fra skogbruksaktører som arbeider for å få til eiendomsoverbyggende samarbeid.
-  Andre notat basert på data fra skogbruksaktører som arbeider for å få til eiendomsoverbyggende samarbeid.
- Rapport fra skogeierne som deltar i kystskogbrukets forsøk på å etablere eiendomsoverbyggende samarbeid dem imellom.

 Kontaktpersoner:                                                                                                                                                                     Gro Follo, Bygdeforskning, tlf. 73 59 67 48.                                                                                                 Kjersti Kinderås, Skognæringa Kyst, mob. 952 39 006.