TOP
Logo Kystskogbruket

Lenker til fylkeskommunene:

Fylkesmannen
Du er her: Forside/Nyheter/Etableringsmøte for næringsorganisasjonen i kystskogbruket og FoU- seminar

Etableringsmøte for næringsorganisasjonen i kystskogbruket og FoU- seminar

Det nærmer seg etableringsmøte for organiseringa av kystskognæringas aktører og FoU- seminar, 23. og 24. oktober på Quality Airport Hotel Værnes på Stjørdal.

Denne nyheten ble publisert av: Nord-Trøndelag fylke Publisert dato: 21.10.2013

Etableringsmøtet og seminaret finner sted Quality Airport Hotel Værnes i Stjørdal. Påmeldinga begge dager er god, og FoU- seminaret deltar et bredt spekter aktører fra både næring, forvaltning og forskningsmiljø.

Deltakerne til FoU- seminaret har i forkant fått tilsendt bakgrunnsinformasjon for FoU-seminaret. Dokumentet beskriver kort det tidligere FoU- arbeidet som er gjort i kystskogbruket, skisserer arbeidet seminaret, og hvordan dette arbeidet vil tas videre i etterkant. Målet den 24. er gjennom diskusjon å fram prioriteringer og innspill til faglig innhold i de ulike satsingsområdene. Det vil bli anledning til å komme med forslag som tillegg til skisserte satsinger (satsingsområde eller underpunkt), nedprioritere tema eller underpunkter, og/eller omorganisere innsatsområdene. Les dokumentet her.

Har du ikke anledning til å delta seminaret, men har kommentarer og/eller forslag til FoU- arbeidet i kystskogbruket, kan du sende det inn  e- post  i forkant, slik at dette også kan bringes inn i arbeidet seminaret den 24. oktober. Send det e- post til:

Torgunn Sollid
«Kompetanseutvikling i kystskogbruket»
Mob: 994 98 088
ts@skogkurs.no
 


Kjersti Kinderås
Skognæringa Kyst
kjersti.kinderas@skogselskapet.no
Mobil 952 39006