TOP
Logo Kystskogbruket

Lenker til fylkeskommunene:

Fylkesmannen
Du er her: Forside/Nyheter/Entusiastisk start på kaiplanlegging

Entusiastisk start på kaiplanlegging

Representanter fra Vest Agder, Rogaland og Hordaland var samlet til møte om tømmerkaiutbygging den 21. august i Stavanger. Hele 30 personer troppet opp fra både næring, kommune, fylke og skogforvaltning.

Denne nyheten ble publisert av: Helge Kårstad Publisert dato: 06.09.2013

Foto og tekst; Gerd Inger Aarnes

Kjersti Kinderås fra Kystskogbruket og Helge Kårstad, prosjektleder i tømmerkaiprosjektet sparket i gang dagen med å fortelle litt om bakgrunnen for prosjektet. Tømmerkaiene har blitt mer og mer viktig for skognæringa de siste 20 årene i forhold til veier. Det er billigere, mer miljøvennlig og sikrere å bruke sjøtransport til å frakte tømmer istedenfor vegtransport. I arbeidet med virkesterminalprosjektet har det blitt avdekket et lite rasjonelt utbygd nettverk av tømmerkaier. Tømmerkaiene er ofte for små for lagring av av tømmer, de er underdimensjonerte i forhold til tømemrtransport, prisene for bruk av tømmerkaier varierer veldig og organiseringa av kaiene varierer veldig fra sted til sted.
Det er satt av 30 millioner kroner i det reviderte nasjonalbudsjettet til tømmerkaiutbygging i år.
I Rogaland jobber skognæringsforum med å utarbeide et forslag om hvor det bør satses tømmerkaier. De som jobber med dette er Inga Apeland fra Vestskog, Marcus Junge fra Nortømmer og Stein Bomo fra fylkesmannen. Det har tidligere blitt søkt om midler til å bygge ut kaien Søndenåneset i Vikedal. Det blir spennede å se hva som blir foreslått denne gangen!