TOP
Logo Kystskogbruket

Lenker til fylkeskommunene:

Fylkesmannen
Du er her: Forside/Nyheter/Effektivt klimatiltak

Effektivt klimatiltak

Ordfører Helge André Njåstad (Frp) i Austevoll kommune bekymrer seg for skogplanting som klimatiltak i DN den 28. august, og han gjør seg samtidig til talsmann for hele kysten. Politiske representanter i kystskogbrukssatsinga for Vestlandet er ikke enige.

Denne nyheten ble publisert av: Kirsti Haagensli Publisert dato: 01.09.2013

Håvard Jostein Kongshaug (Ap), politisk repr. i kystskogbrukssatsingen for Vestlandet og Jan Magne Dahle (SV), tidl. politisk repr. i kystskogbrukssatsingen for Vestlandet er ikke enige og uttaler følgende:

Med utgangspunkt i forskere som uttaler seg om noe annet enn det som er foreslått, inviterer han til omkamp et enstemmig stortingsvedtak som nettopp sier at skogplanting er et kostnadseffektivt klimatiltak som landet bør satse .

Vi tillater oss å bemerke at han er noe sent ute. Tiltaket er nemlig grundig faglig forankret, både i norsk og internasjonal forskning, jfr. stortingsmeldinger og FNs klimapanel. Vi vil også si det er enda bedre forankret kysten fordi tiltaket sies å være et direkte resultat av fylkeskommunenes satsing kystskogbruket, og det ble først lansert og vedtatt som et kombinert klima- og næringstiltak i den fylkeskommunale Melding om Kystskogbruket fra 2008.

Det vil aldri være aktuelt med skogplantinger som virker negativt inn miljø og trivsel i boområde eller er ødeleggende for verdifulle naturtyper. Vi anbefaler at ordføreren oppfordrer andre ordførere i kystregionene om å initiere gode lokale planer for hvordan dette kan gjennomføres til lokalsamfunns, kommende slekters og klimaets beste.

Håvard Jostein Kongshaug (Ap)
Politisk repr. i kystskogbrukssatsingen for Vestlandet
 

Jan Magne Dahle (SV)
Tidl. politisk repr. i kystskogbrukssatsingen for Vestlandet

     

Utklipp av innlegget i DN fra 28. august 2013: