TOP
Logo Kystskogbruket

Lenker til fylkeskommunene:

Fylkesmannen
Du er her: Forside/Nyheter/Ny leder for Skognæringa i Trøndelag

Ny leder for Skognæringa i Trøndelag

Årets generalforsamling for Skognæringa i Trøndelag ble gjennomført 3. juni i Trondheim. Her ble Gisle Tronstad valgt som ny leder for forumet.

Denne nyheten ble publisert av: Nord-Trøndelag fylke Publisert dato: 20.06.2013

Generalforsamlinga for Skognæringa i Trøndelag ble gjennomført Hotel Clarion i Trondheim. Kort oppsummert ble saklista behandlet uten de store diskusjoner. Av endringer som følge av møtet kan nevnes at Arbeidsutvalgets sammensetning er økt fra 3 til 5 medlemmer, og det er vedtaksført at leder for forumet velges for ett år om gangen. Avtroppende leder Viggo Rasmussen fra Moelven van Severen Namsos ble avløst av ny leder Gisle Tronstad fra InnTre.

 Ny leder Gisle Tronstad, InnTre, takker avtroppende leder Viggo Rasmussen for innsatsen!