TOP
Logo Kystskogbruket

Lenker til fylkeskommunene:

Fylkesmannen
Du er her: Forside/Nyheter/Skognæringsforum Nordland ble etablert 10. januar 2013

Skognæringsforum Nordland ble etablert 10. januar 2013

Skognæring i Nordland samlet seg 9.-10.januar til etablering av fellesarenaen Skognæringsforum Nordland.

Denne nyheten ble publisert av: Nord-Trøndelag fylke Publisert dato: 10.05.2013

Skognæringsforumet skal være ei interesse/bransjeforening for skognæringa fra stubbe til sluttprodukt. Skognæringsforum Nordland er det fylkesvise leddet i Skognæringa kyst som dekker alle kystfylkene fra Finnmark til Vest Agder. Hovedmålsetninga er bedre rammebetingelser for næringa, med fokus økt lønnsomhet i alle ledd.

Skogbruket er en lang verdikjede, der verdiskapningen økes 10 ganger ifra skogen hogges til det ferdige produkt selges. Skognæringsforumet er resultat av en erkjennelse om at vi er alle avhengige av hverandre. Hvert ledd i verdikjeden ha lønnsomhet og jo bedre lønnsomhet hvert ledd klarer å skape jo større aktivitet vil være mulig totalt sett.

For mer informasjon, se:

Foredrag:

Se nyhetssak om etableringa i Helgeland Arbeiderblad

 Deler av Skognæringsforum Nordland:Deler av Skognæringsforum Nordland