TOP
Logo Kystskogbruket

Lenker til fylkeskommunene:

Fylkesmannen
Du er her: Forside/Nyheter/Siste nytt fra Møre og Romsdal

Siste nytt fra Møre og Romsdal

Nytt styre konstituert for Møre og Romsdal Skognæringsforum

Denne nyheten ble publisert av: Kirsti Haagensli Publisert dato: 25.04.2013

bilde ser du fra venstre: Kåre Kristen Totlund (Fylkesskogmester og sekretær i forumet), Rune Horvli (Skogbrukssjef i Rauma kommune), Kristen Bruset (Skog-kompaniet AS), Bente Dyrnes Aarø (Allskog SA – styret), Terje Kolstad (Skogselskapet i Møre og Romsdal), Ole Kårvåg (MRRB), Hallvard Brusethaug (MøreTre AS) og Håvard Kongshaug (kontaktperson for skog fylkestinget).

Møre og Romsdal skognæringsforum vil i 2013 være en aktiv samarbeidspart for å utvikle skog og trenæringa i fylket. Dette innebærer blant anna deltakelse i prosjektet Tredrivaren og tilskuddsgruppen for skogsveger og driftstilskudd. Det vil arbeides med å videreutvikle både eget forum og Skognæringa Kyst, i tillegg er skogpolitikk et viktig arbeidsområde. Årsmøtet arrangeres i løpet av høsten.