TOP
Logo Kystskogbruket

Lenker til fylkeskommunene:

Fylkesmannen
Du er her: Forside/Nyheter/Skogbruket i Sør-Trøndelag leverer

Skogbruket i Sør-Trøndelag leverer

I gjennomsnitt for årene 2010 til 2012 var hogst av tømmer til industrien 30 % høgere enn 2009 nivået i Sør-Trøndelag.

Denne nyheten ble publisert av: Kirsti Haagensli Publisert dato: 02.04.2013

 Trøndelag har en stor og viktig skogindustri. Norsk skogindustri er generelt presset. Økt tilgang lokalt virke vil være avgjørende viktig for å redusere industriens råvarekostnaderDet er nødvendig å ha en sterk fokus å øke tilgangen lokalt/ kortreist tømmer til skogindustrien i Trøndelag. Derfor er økningen både nødvendig og gledelig.

Fylkesskogsjef Tor Morten Solem hos Fylkesmannen i Sør-Trøndelag sier i en kommentar, at en medvirkende årsak til resultatet er at man har fått å plass en ordning med vegplanlegger  i fylket . Dette er koplet sammen med økt aktivitetsfokus gjennom pådriverordningen i LENSA.

LENSA er en samarbeidsstruktur hvor aktører innenfor skogbruket samarbeider innen den enkelte kommune og over kommune- og fylkesgrenser.

Strukturen omfatter 5 lokale samarbeid og 26 kommuner.

Prosjekt LENSA 2009-2012 var en bestilling fra fylkespolitikerne i Sør-Trøndelag ved behandling av melding om kystskogbruket i 2008. Prosjektet la opp til en ordning med pådriver i hvert av de fem nettverkene.