TOP
Logo Kystskogbruket

Lenker til fylkeskommunene:

Fylkesmannen
Du er her: Forside/Nyheter/"I same båt"

"I same båt"

"Det må satsast tungt på skogsvegplanleggarar" sa ei samstemt forsamling i Os ved Bergen denne veka.

Denne nyheten ble publisert av: Helge Kårstad Publisert dato: 28.11.2012

 

Bak fv. Stein Byrkjeland (Miljøvernavd. Hordaland), Jan Bjerketvedt (Skog og Landskap), Nils Olaf Kyllo (Skog og Landskap), Stein Bomo (Landbruksavd. Rogaland, Tor Loftur Jonsson (Landbruksavd. Hordaland, Oddbjørn Helland (Vestskog), Tormod Jacobsen (Vestskog), Magne Sætersdal (Skog og Landskap), Dag Skjølås (Norges Skogeierforbund), Olav Overvoll (Miljøvernavd. Hordaland).
Framme fv; Asle Lyslo (Sogn og Fjordane Skogeigarlag, Ove Frotvedt (FanAgro), Torkel Hofseth (Landbruksavd. Sogn og Fjordane), Jan Olsen (Skogbrukets Kursinstitutt) og Håkon Jordet (Hordaland Fylkeskommune)
Ivar Egil Gjøra (Skogkompaniet), Markus Junge (Nortømmer), Kjetil Andre Rødland (Vestskog) og Hans Nyeggen (Skog og Landskap) var ikkje tilstades då bildet vart teke. Foto; Helge Kårstad 

I regi av Hordaland Fylkeskommune og Kystskogbruket vart det arrangert ei samling i Os ved Bergen denne veka med tema; Korleis skal vi organisere og drifte ei effektiv og miljøvenleg vegplanlegging i skogane langs kysten framover ?
Representantar frå Vestskog, Nortømmer, Sogn og Fjordane Skogeigarlag, Norges Skogeierforbund, Skog og Landskap, Skogbrukets Kursinstitutt, Fylkesmannen, landbruksavdelinga i Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane, og vidare Fylkesmannen i Hordaland si miljøvernavdeling, Hordaland Fylkeskommune, Kystskogbruket og ikkje minst skogsvegplanleggarane i Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal var tilstades. Herunder dei to private planfirma Skogkompaniet (Møre og Romsdal) og FanAgro (Hordaland).
Det var ei svært engasjert forsamling som alle kunne einast i ynskjet om meir fokus på dyktige skogsvegplanleggarar. Svært mange kommunar slit med kompetanse i skogbruk/vegplanlegging og dette er uheldig for å sikre ei god og miljøvenleg planlegging av skogsvegar til skogeigar. 
Slik tilhøva er i dag må det no satsast tungt på dei profesjonelle skogsvegplanleggarane både langs kysten og i innlandet.
I dette er alle bokstaveleg tala "i same båt", - ynskjet om å gjere ein god jobb er til stades og det er no viktig å tilretteleggje for dette. Stikkord som lik praktisering av regelverk, hovudplaner, byggeplaner, kompetanseoppbygging, samarbeid, uhildskap, å "ta ansvar", miljøfokusering, forsking, statstilskot og verdiskaping vart grundig kommentert og såvel innlegga som diskusjonane var av ei svært postiv og inkluderande art. 
Ja det var entusiasme og vilje til å sjå framover i forsamlinga. I så måte følgde ein opp ordførar Terje Søviknes si engasjerte og levande framstilling av Os kommune under opninga av samlinga;
" Vi vil skape resultat og vi gjer det vi seier"  sa Søviknes.