TOP
Logo Kystskogbruket

Lenker til fylkeskommunene:

Fylkesmannen
Du er her: Forside/Nyheter/Vellykket sorteringskurs i Alta

Vellykket sorteringskurs i Alta

7. og 8. november ble det arrangert kurs i sortering av konstruksjonsvirke i regi av Finnmark treforum. 10 deltakere fra Pasvik i øst til Alta i vest, er nå kvalifisert til å styrkesortere trelast. Leif Grøndahl fra Norsk Bygdesagforening var instruktør.

Denne nyheten ble publisert av: Finnmark fylke Publisert dato: 14.11.2012

Formålet med kurset var å gjøre sagbruksaktører i Finnmark i stand til å kvalitetsbedømme trelast slik at de kan stemple plankene i riktige klasse. Kurset var i regi av Norsk bygdesagforening, og deltakerne lærte seg kvalitetskriteriene for trelast etter de Nordiske reglene for visuell styrkesortering av trelast, NS - INSTA 142 .

I dag settes det krav til at trelast brukt i trekonstruksjoner skal ha en viss styrke etter hvilken plassering de har i bygget. All trelast som kjøpes trelastutsalgene er sortert i ulike klasser basert en rekke tekniske krav som er gjengitt i "Standarden". Deltakerne fikk inngående kjennskap til kravene og det var lagt opp til mye praktiske øvelser som drillet inn kunnskapen. Kurset gir deltakerne kunnskap til å selv å stemple trelast i styrkeklassene, og dermed være sikker at det man har produsert holder det som forskriftene krever.

En erfaring vi gjorde oss  kurset var at trelast som er sortert og stempla maskinelt  sagbrukene ofte viste seg å være satt i feil klasseDet betyr at en visuell sortering der man bedømmer hver enkelt planke kan være vel nøyaktig.

Sagbrukene i Finnmark er , og det sages lite de enkelte sagbrukene Flere av deltakerne går med planer om å øke sagproduksjonen. Finnmark treforum ønsker derfor å arrangere en fagtur for medlemmene der vi skal hente inn kunnskap om sagløsninger, høvling, tørking og generelt logistikken plassen. Bygdesagforeninga er allerede forespurt om å lage et opplegg for oss. Aktuelt tidspunkt er anslått siste halvdel av februar 2013.
 
 
Sortering av trelast på Eiby sag i Alta