TOP
Logo Kystskogbruket

Lenker til fylkeskommunene:

Fylkesmannen
Du er her: Forside/Nyheter/Skogfond – kurs for regnskapsførere

Skogfond – kurs for regnskapsførere

Skogfond er ett av virkemidlene for å få utført viktig arbeid i skogbruket. Skogeiernes regnskapsførere har en nøkkelrolle for å få tatt dette virkemidlet i bruk fullt ut.

Denne nyheten ble publisert av: Kirsti Haagensli Publisert dato: 09.10.2012

Kurs i skogfond- økonomisk virkning og bruk ble gjennomført for 19 regnskapsførere Stjørdal og i Åfjord i dagene 3.-4. oktober i regi av LENSA.

Læremålene var:

 

  • Kunne forklare økonomiske virkning av skogfond
  • Kunne føre riktig i regnskap
  • Kunne beregne behovet for avsetning i skogfond
  • Vite hva skogfondet kan brukes til og gi skogeiere gode råd om skogfond

 

Kurset bygger prøvekurs utviklet i 2011. Dette kom i stand gjennom et  samarbeid mellom Skogbrukets Kursinstitutt(SKI),  Daldata, Agdenes Regnskap og Fylkesmannen i Sør-Trøndelag. SLF bidro med finansiering og har vist stor interesse også for oppfølgingen.

Prøvekurset omfattet 12 regnskapsførere fra Orkdalsregionen(Orkdal, Meldal, Skaun og Agdenes) og regnskapsførere som dekker kommunene Hemne, Snillfjord, Hitra og Aure(Møre og Romsdal).

31 regnskapskontor har gjennomgått kurs

Med nylig gjennomført kurs har i alt 31 regnskapsførere gjennomgått kurset innenfor LENSA sitt dekningsområde.

Målet er å bidra til en mer aktiv bruk av skogfond gjennom å dra nytte av regnskapskontorene som en viktig veiledningsressurs overfor skogeierne, samt bidra til at mulighetene med skogfond faktisk blir utnytta i skogbruksregnskapet.

I Sør-Trøndelag vil bruken av skogfond bli fulgt opp regionvis gjennom LENSA, slik at regnskapsførerne sammen med både skognæring, førstelinjetjenesten i kommunene og fylkesmannens landbruksavdeling kan bidra til at skogeierne får best mulig nytte av skogfondsordningen.

Fylkesskogsjef Tor Morten Solem mener kursopplegget i regi av SKI bør være godt tiltak innenfor kystskogbruket forøvrig.