TOP
Logo Kystskogbruket

Lenker til fylkeskommunene:

Fylkesmannen
Du er her: Forside/Nyheter/Ynskje om meir skogsbilvegar "på leiarplass"

Ynskje om meir skogsbilvegar "på leiarplass"

"Milliardverdiane i vanskeleg tilgjengeleg kystskogterreng kan vanskeleg utløysast utan betre ekspertise, i tillegg til meir statstilskot til vegar" skriv avisa Bergens Tidende på leiarplass 25 september.

Denne nyheten ble publisert av: Helge Kårstad Publisert dato: 27.09.2012Den gode meldinga på leiarplass i Bergens Tidende kan du lese meir om her


Det er viktig at sentrale aviser set fokus på næringar til lands, så også skognæringa. Kanskje er det ei større forståing på gang i "folket" om at dei fornybare ressursane til slutt er det einaste vi med sikkerheit veit vi har.
Vi kjem likevel ikkje utanom at skog og skogsvegar dreiar seg om mykje meir enn trematerialer til hus. Bildet over er eit døme på akkurat dette.
Les meir på side 10 her 
og side 11 her