TOP
Logo Kystskogbruket

Lenker til fylkeskommunene:

Fylkesmannen
Du er her: Forside/Nyheter/Nå skal det bygges og utbedres tømmerkaier

Nå skal det bygges og utbedres tømmerkaier

Kystskogbruket inviterer nå i slutten av august til 3 regionale møter i Bergen, Stjørdal og Bodø. Bakgrunnen er 25 millioner friske kroner fra revidert statsbudsjett til virkesterminaler (tømmerkaier).

Denne nyheten ble publisert av: Helge Kårstad Publisert dato: 02.08.2012


 

 

 

 

 

 Kystskogmeldinga (2008) satte behovet for virkesterminaler/tømmerkaier dagsorden. I 2010 ble SINTEF engasjert av Kystskogbruket til å utrede behovet for kaier langs kysten. Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk ble orientert om resultatene og fikk overlevert rapporten 29. november 2011 i Oslo. Rapporten (SINTEF A20874) ble presentert en konferanse som Kystskogbruket arrangerte i Molde den 1. desember 2011. I revidert statsbudsjett 2012 er det bevilget 25 millioner kroner i investeringsmidler til virkesterminaler. Disse midlene legger grunnlaget for en viktig og god start arbeidet med utbygging av kaistrukturen. Satsinga vil kreve stor innsats og samarbeid.
Skogeierlagene, sentrale transportører av skogsvirke, fylkesmann og fylkeskommuner er inviterte til 3 regionale samlinger, 20 august i Bergen, 27 august i Bodø og 30 august i Stjørdal.
Statens Landbruksforvaltning vil også delta på møtene.

Målet med samlingene er å foreta en prioritering av de første terminalutbygginger/ utbedringer (2012/13). Det skal også utarbeides konkretete utbyggingsplaner for virkesterminaler de neste 20-20 årene. Sintef- rapporten vil danne grunnlaget for det konkrete arbeidet som nå startes opp.

Dersom du ikke er invitert til noen av disse første regionale samlingene og har spesielle interesser eller opplysninger om dette, må du ta kontakt med skogeierlaget som representere deg eller fylkesmannen, landbruksavdelingen i ditt område.
Du kan også ta direkte kontakt med Helge Kårstad i Kystskogbruket, mob. 48020261