TOP
Logo Kystskogbruket

Lenker til fylkeskommunene:

Fylkesmannen
Du er her: Forside/Nyheter/Sitka-støtte frå KrF til Kystskogbruket

Sitka-støtte frå KrF til Kystskogbruket

«Nå får skognæringa langs kysten støtte fra et regjeringsparti» skriv avisa Nationen i dag. Næringspolitisk talsperson i Kristeleg Folkeparti meiner sitkagran kan vere positivt for norsk klimakamp og for skognæringa på Vestlandet og i Nord-Norge.

Denne nyheten ble publisert av: Helge Kårstad Publisert dato: 04.02.2019

Næringspolitisk talsmann i KrF Steinar Reiten seier at sitkagrana kan bli eit viktig reiskap i verktøykassa for å nå klimamålet gjennom økt karbonbinding.
Foto: Ketil Blom Haugstulen

Det var avisa Nationen som før helga skreiv om sitkagran (Picea sitchensis) i eit 5 siders oppslag.
I ei oppfølging idag både på nett og i avis, støttar næringspolitisk talsperson Steinar Reiten i KrF innspela frå Kystskogbruket. Reiten framhevar sitkagrana både som verktøy i klimakampen og som eit framifrå industritreslag.

To tanker i hodet
- «Når Naturvernforbundet og miljøinteresser kun fokuserer på sitkagran som et problem, så mener jeg det er mangel på å ha to tanker i hodet samtidig. Hvis vi ikke klarer å nå målene om å binde CO2 og motvirke en økning av klimagassutslipp, så vil tapet av det biologiske mangfoldet bli enormt» sier Reiten.

Sjå heile oppslaget om sitkagran her
Sjå heile oppslaget om KrF si støtte her
 

I eit fyldig oppslag i avisa Nationen fredag 1. februar fortel tidlegare skogforskar Bernt-Håvard Øyen og nestleiar i Skognæringa Kyst Olaf Gjedrem om sitkagrana sine unike eigenskapar, både produksjonsmessig og kvalitetsmessig.
Foto: Siri Juell Rasmussen